Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı

Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Cad. No: 4
Maltepe mah. Zeytinburnu, İstanbul 34010

tip@ku.edu.tr