Mezuniyet öncesi kardiyoloji eğitimi üçüncü ve dördüncü eğitim yıllarında ve son senede intörn eğitimi sırasında verilmektedir. Zorunlu eğitimler dışında, yaz stajları, seçmeli stajlar, yurtdışından gelen öğrencilere farklı programlar altında gönüllü stajlar da düzenlenmektedir.

Tıp fakültesinin üçüncü sınıfında; propedötik, kalp-damar hastalıklarında öykü ve fizik bakı, kalp yetersizliği, doğumsal kalp hastalıkları, iskemik kalp hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, kardiyomiyopatiler, hipertansiyon ve hipertansif kalp hastalığı, perikardiyal hastalıklar, ateroskleroz ve ateroskleroz dışı damar hastalıklarının patofizyolojisi ve klinik bulguları konularında teorik dersleri verilmektedir.

Tıp fakültesinin dördüncü sınıfında kardiyopulmoner ve enfeksiyon hastalıkları bloğunda yer alan kardiyoloji stajında; hasta ve yakınları ile sağlıklı ve doğru iletişim kurma, kalp hastalarında uygulamalı öykü alma ve fizik bakı teknikleri, laboratuvar testleri ve tanı yöntemlerinin amaca yönelik kullanımı, kalp damar hastalıklarında ilaç ve ilaç dışı tedavi yöntemleri, kardiyak acillere yaklaşım, hasta bilgilerinin bütüncül bir yaklaşımla doğru yorumlanması ve kalp damar hastalıklarından korunma eğitimi verilmektedir. Kuramsal eğitimler, olgu tartışmaları, gerçek hastalarla yapılan yatak başı eğitimler ve klinik simülasyon merkezinde yapılan eğitimler başlıca eğitim teknikleridir.