Vizyon ve Misyonumuz

Kardiyovasküler hastalıklar; tüm dünyada ve ülkemizde erişkin yaş grubunda en sık görülen ve en fazla ölüme neden olan hastalık grubudur. Kardiyovasküler hastalıklara yol açan klinik ve epidemiyolojik nedenlerin ortaya konması, yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin yaygınlaşması ve koruyucu önlemlerin alınması ile kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerde belirgin azalma olmuşsa da, toplumların yaşlanması ile birlikte hasta sayısı artmış, geriyatrik sorunların eklenmesi ile birlikte hastalıkların yönetimi karmaşıklaşmış ve birden çok bilim dalının birarada ekip ruhuyla çalışmasını gerektirir hale gelmiştir.

Bu bağlamda Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı olarak vizyonumuz; eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerinde ekip ruhunu ve etik kuralları benimsemiş, yenilikçi ve demokratik bir yaklaşımla; bilimsel kanıtlar ve hastaların bireysel özelliklerini dikkate alarak, çağdaş tıp uygulamalarını gerçekleştiren, kalp ve damar sağlığını ilgilendiren tıp ve tıp dışı her bilim dalı ile ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri geliştirmiş ve üst düzey araştırmalarla bilime yön veren, kaliteli kadrosu ve eğitim programları ile başka merkezlere model olan ve eğitim almak isteyen kişilerce öncelikle tercih edilen, ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen bir anabilim dalı olmaktır.
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalının misyonları; (1) insan onurunu ve etik değerleri herşeyin üstünde tutan, üst düzeyde bilgi birikimi ve beceriye sahip, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, analitik düşünme becerisi gelişmiş, sorgulayıcı, meslektaşlarına ve çalışma arkadaşlarına saygılı, ekip ruhunu benimsemiş, kanıta dayalı ve bireyselleştirilmiş tıp ilkeleri ile hastalarına yaklaşan, hasta ve hasta yakınlarıyla empati ve iyi iletişim kurabilen, sorumluluk ve görev bilinci sahibi, içinde yaşadığı toplumu tanıyan, küresel ve ulusal sağlık sorunlarına duyarlı, sorunlara çözüm üretebilen, üst düzey temel, klinik ve toplumsal araştırmalar ile ulusal ve uluslararası bilim dünyasına katkıda bulunan hekim, uzman ve bilim insanları yetiştirmek, (2) ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, bilimsel ve çağdaş teknolojiyi yakalamış bir sağlık hizmeti sunmak ve (3) üst düzey araştırmalarla bilime katkıda bulunmaktır.