Ekokardiyografi laboratuvarımızda transtorasik ekokardiyografi, transözefagial ekokardiyografi, üç boyutlu ekokardiyografi ve  stres ekokardiyografi uygulamaları yapılmaktadır.