Kateter Laboratuvarımızda koroner anjiyografi, pressure wire, FFR ölçümleri, IVUS (Intravascular ultrasound), OCT (Optical coherence tomography), PTCA (Perkütan koroner anjiyoplasti), stent uygulamaları, aterektomi yöntemleri (Rotablatör…vs), TAVI (Kateter yolu ile aort kapak yerleştirilmesi-TAVR), mitraclip (Mitral kapak için klips (mandal) yerleştirilmesi), kalp pili uygulamaları (Kalp pili, ICD, CRT), elektrofizyolojik çalışma, ablasyon yöntemleri uygulanmaktadır.